Rae Mosdell

Rae Mosdell April 17, 2017 NILD has revolutionised my teaching! I am able to employ the techniques in order to assist my learners in overcoming challenges in their academic life. The individual therapy sessions offer my learners opportunities to have quality...

Louise van Eck

Louise van Eck April 17, 2017 NILD het my hele uitkyk rondom die leerproses verander. Ek verstaan nou baie beter hoe die menslike brein werk en hoe ons die brein kan stimuleer om sodoende kinders te help om suksesvolle, onafhanklike leerders te word. Louise van Eck...

Louise van Eck

Louise van Eck April 17, 2017 NILD help kinders, wat voorheen ondergemiddeld presteer het as gevolg van ‘n leerhindernis, om akademies en sosiaal hulle potensiaal te bereik. Louise van Eck (NILD Educational Therapist, South...

Urmila Pittie

Urmila Pittie April 17, 2017 NILD training proved to be the ‘wind beneath my wings’.  Urmila Pittie (NILD Educational Therapist,...

Sandy Patterson

Sandy Patterson April 17, 2017 A little Grade 2 boy was late for his Rx for Discovery Reading lesson and when asked why he was late, he replied that he had been at the assembly, receiving a certificate for reading. When I asked him what the certificate said, he...