Louise van Eck

NILD het my hele uitkyk rondom die leerproses verander. Ek verstaan nou baie beter hoe die menslike brein werk en hoe ons die brein kan stimuleer om sodoende kinders te help om suksesvolle, onafhanklike leerders te word.